Tổ chức Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn dành cho Bí thư Đoàn khoa năm học 2022 – 2023

Nhằm trang bị kiến thức nghiệp vụ công tác Đoàn cho Bí thư các Đoàn khoa nhiệm kỳ 2022 – 2024, Tại phòng Hội thảo của Trường, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về việc tổ chức Lớp Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn dành cho Bí thư Đoàn khoa năm học 2022 – 2023, với sự tham gia của 06 Bí thư các Đoàn khoa trực thuộc Đoàn Trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.