Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ triển khai Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 là một hoạt động thi đua sôi nổi, hấp dẫn và ý nghĩa của Đoàn viên thanh niên trong việc nâng cao nhận thức về lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây cũng là một cơ hội để Đoàn viên thanh niên thể hiện tinh thần học tập và rèn luyện của mình, góp phần xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh.

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã thực hiện tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023. Lễ khai mạc Hội thi đã được tổ chức vào ngày 17/5/2023 tại Hội trường A, thu hút hơn 150 đoàn viên thanh niên tham dự.

Hiện tại, Hội thi đã thu hút sự quan tâm và tham gia của hơn 3.500 đoàn viên thanh niên trong trường, với nhiều kết quả xuất sắc. Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 là một hoạt động thiết thực và ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng đoàn viên thanh niên, tạo sân chơi bổ ích và hấp dẫn cho Đoàn viên thanh niên trong trường. Đây cũng là một cơ hội để Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ khẳng định vị thế và vai trò của mình trong phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.