TIÊU CHÍ XÉT CHỌN DANH HIỆU SINH VIÊN 5 TỐT CẤP TRUNG ƯƠNG

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý dành cho những sinh viên xuất sắc trong học tập và rèn luyện, được trao tặng bởi Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Tiêu chí xét chọn danh hiệu này gồm năm yếu tố quan trọng:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.