Lan tỏa những mô hình học và làm theo Bác

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với học và làm theo Bác với những mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa trong đời sống xã hội.

Học Bác để thực hiện tốt nhiệm vụ

Đảng bộ Sở Nội vụ xác định thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn liền với học và làm theo Bác. Hằng năm xây dựng, triển khai kế hoạch học và làm theo Bác theo chuyên đề của tỉnh, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc căn cứ kế hoạch của Đảng bộ Sở triển khai thực hiện tại chi bộ, cụ thể hóa các nội dung văn bản của cấp trên, quán triệt việc triển khai thực hiện nội dung học tập gắn với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị và đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Sở. Việc triển khai nhiệm vụ trong các kỳ sinh hoạt tại chi bộ tác động tới tư tưởng, nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu. Từ năm 2021 đến nay, Sở tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính sự nghiệp Nhà nước, đánh giá, chấm điểm chỉ số Par-Index; chỉ số cải cách hành chính của các sở, cơ quan ngang sở, UBND cấp huyện theo quy định; công tác thi đua, khen thưởng…

Đảng ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ và để phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra, cấp ủy các cấp lựa chọn xây dựng nội dung đột phá. Đảng ủy Sở lựa chọn nội dung “Đẩy mạnh phân cấp trong công tác nội vụ” để xây dựng, tham mưu UBND tỉnh ban hành “Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy; cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Cao Bằng”. Chi bộ Ban Thi đua – Khen thưởng với nội dung đột phá “Ban Thi đua – Khen thưởng thực hiện tốt công tác lưu trữ hồ sơ điện tử năm 2022”, Chi bộ Trung tâm Lưu trữ lịch sử triển khai nội dung đột phá “Tạo lập cơ sở dữ liệu, số hóa tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 – 2025”… Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, các nội dung đột phá cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra, các nội dung tham mưu hoàn thiện trình UBND tỉnh ban hành thực hiện đem lại hiệu quả thiết thực.

Phó Bí thư Đảng ủy Sở Nội vụ Nguyễn Ngọc Định cho biết: Đảng ủy xác định nhiệm vụ khó và đặt ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ, đồng thời xây dựng thành những đột phá chiến lược. Đó là những mô hình để các đơn vị tập trung mọi nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Vừa qua, Đảng ủy Sở là 1 trong 10 đơn vị tiêu biểu được Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng dịp sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Lan tỏa các phong trào thi đua

Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các phong trào thi đua: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Trung ương phát động, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tỉnh phát động các phong trào thi đua: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; “Dân vận khéo”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Thu nộp ngân sách” và các phong trào mang tính từ thiện, xã hội…

Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh khen thưởng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2023 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên).

Các mô hình gắn với nội dung học và làm theo Bác một cách sáng tạo, thiết thực, như: Huyện ủy Nguyên Bình, Trùng Khánh, Hà Quảng thực hiện tốt nội dung đột phá chiến lược gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Huyện ủy Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hạ Lang duy trì thực hiện tốt hoạt động chào cờ và sinh hoạt dưới cờ sáng thứ Hai ngày tuần đầu hằng tháng; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai việc học và làm theo Bác theo từng chuyên đề cho hạ sĩ quan, chiến sĩ; Công an tỉnh với 71 mô hình, phần việc, cách làm hay, sáng tạo được áp dụng đem lại hiệu quả cao, điển hình là thực hiện ứng dụng mạng xã hội zalo trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; Công an huyện, Thành phố và các đơn vị chức năng Công an tỉnh tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” với trên 550 ý kiến của quần chúng nhân dân và các cơ quan, ban, ngành đóng góp trực tiếp và qua phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh duy trì thực hiện các mô hình học và làm theo Bác (hiện có 499 chi hội với trên 20.000 người tham gia), nổi bật là các mô hình: nuôi lợn nhựa tiết kiệm, bỏ tiền ống tre, tiết kiệm chi tiêu trong gia đình; thùng quyên góp “một miếng khi đói bằng một gói khi no”; chi hội phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp nhau trong mùa cấy, gặt…

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phu nữ huyện Thạch An Nông Thị Hương cho biết: Để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, Hội tuyên truyền cán bộ, hội viên hằng năm đăng ký thực hiện các nội dung thi đua làm theo lời Bác. Có nhiều điển hình tiên tiến với các mô hình hiệu quả, như: chị Nông Thị Thơ, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Hồng Sơn (xã Vân Trình) điển hình trong thực hiện tốt các phong trào, hoạt động công tác Hội; chị Bế Thị Lựu, Chi hội Phụ nữ xóm Tân Cương (xã Canh Tân) điển hình trong phát triển kinh tế; tập thể Hội LHPN xã Quang Trọng điển hình trong phát triển kinh tế từ cây lá dong, góp phần giảm nghèo…

Nhiều tấm gương không ngừng học và làm theo Bác thầm lặng cống hiến trong cuộc sống hằng ngày, đó là những cán bộ, công chức, viên chức, lao động cùng tạo nên vườn hoa hương sắc với những việc làm mang lại giá trị lớn, như: đấu tranh phòng, chống tội phạm, vượt khó, học giỏi, làm kinh tế giỏi, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong công tác thiện nguyện, vì cộng đồng…

Đồng chí Hoàng Thị Hương, đảng viên Chi bộ Trường Trung cấp Nghề tỉnh, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chia sẻ: Chúng tôi học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực hằng ngày. Ngay từ đầu năm, chi bộ đã triển khai và đảng viên đăng ký nội dung phần việc thực hiện trong năm để phấn đấu đạt mục tiêu đề ra. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, chi bộ rà soát, chỉ rõ những việc chưa làm được từ đó đề ra biện pháp khắc phục, chấn chỉnh kịp thời. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW làm cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức, người lao động thấy rõ được mục tiêu để phấn đấu hiệu quả hơn trong thực hiện nhiệm vụ./.

NGUỒN: Báo điện tử Cao Bằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.