SINH VIÊN 5 TỐT – Sẵn sàng năng lực và kỹ năng cho công việc tương lai

Trải qua nhiều năm triển khai thực hiện, nhiều sinh viên bước ra từ phong trào đã khẳng định được bản thân trước nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước bằng kiến thức, kỹ năng vững vàng. Đặc biệt, Giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt” các cấp dần trở thành tấm vé thông hành “lợi hại” bổ sung, hoàn thiện vào bộ hồ sơ xin việc, tạo lợi thế cạnh tranh cho các bạn khi tham gia ứng tuyển tại các công ty, doanh nghiệp.

Vì vậy, bạn hãy tích cực tham gia phấn đấu trở thành “Sinh viên 5 tốt” nhằm được thụ hưởng mọi điều kiện, môi trường, động lực tốt nhất để tự hoàn thiện bản thân và tự tin đóng góp nhiều nhất cho xã hội ngay sau khi ra trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.