Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thành lập Câu lạc bộ “Đồng hành và phát triển thanh niên CTUT” – mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, tổ chức Hội năm học 2023 – 2024

Ngày 24/12/2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ thành lập Câu lạc bộ “Đồng hành và phát triển thanh niên CTUT” – mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, tổ chức Hội năm học 2023 – 2024. Câu lạc bộ là nơi tập hợp toàn bộ các bạn thanh niên chưa là đoàn viên. Câu lạc bộ sẽ luôn đồng hành, phát triển thanh niên, bồi dưỡng để thanh niên phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đoàn. Cố vấn CLB là đồng chí Bí thư Đoàn Trường. Câu lạc bộ là mô hình hiệu quả, giúp đoàn kết và tập hợp thanh niên CTUT trong năm học 2023 – 2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.