Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức sinh hoạt chuyên đề tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới, thời sự Biển Đông

Ngày 22/3/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung” tại giảng đường lớn C603.

Buổi sinh hoạt đã thu hút sự tham gia của hơn 150 đoàn viên, sinh viên. Tại đây, các bạn đoàn viên, sinh viên đã được tuyên truyền về tầm quan trọng của biển đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Buổi sinh hoạt chuyên đề một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo quê hương; đồng thời, Đoàn – Hội Sinh viên Trường đã tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần thi đua yêu nước của tuổi trẻ CTUT trong tham gia tuyên truyền và bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.