Công an xã Tân Hộ Cơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – phong cách nêu gương

Thực hiện lời dạy của Bác, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những năm qua, Công an Tân Hộ Cơ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, hết sức quan tâm, coi trọng việc nêu gương. Cả cuộc đời giản dị, trong sáng của Người là một tấm gương lớn cho các thế hệ con cháu học tập và noi theo về đạo đức mẫu mực, tự giác nêu gương trong mọi việc, nói đi đôi với làm.
Có thể là hình ảnh về 11 người và mọi người đang học
Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”. Người xác định, nội dung nêu gương của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên phải được thể hiện trên cả ba mối quan hệ: Đối với mình, đối với người và đối với việc.
 
Thực hiện lời dạy của Người, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những năm qua, Công an Tân Hộ Cơ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII quy định “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “về xây dựng Đảng” và thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Quá trình thực hiện, đã có sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên nhất là những đồng chí trong Ban Chỉ huy Công an xã; từ đó đã phát huy được tinh thần “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.
 
Cụ thể, “đối với tự mình”: Cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong Công an xã Tân Hộ Cơ luôn nỗ lực rèn luyện, nâng cao đức tính “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, thường xuyên kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”; đồng thời, tích cực đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, thực hiện các quy tắc về văn hóa ứng xử, chuẩn mực đạo đức, thực hiện “nói đi đôi với làm”, phấn đấu làm nhiều việc tốt, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.
 
“Đối với người”: Mỗi cán bộ, chiến sĩ, đảng viên luôn nêu cao ý thức đoàn kết nội bộ, ứng xử có văn hóa với đồng chí, đồng đội, xây dựng lễ tiết, tác phong chuẩn mực, thái độ hòa nhã, thân thiện trong làm việc và tiếp xúc với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an xã Tân Hộ Cơ trong lòng dân.
 
Đồng thời, lực lượng Công an cũng là lực lượng gương mẫu đi đầu trong thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính với mục tiêu 3 giảm (giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí), thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân.
 
Lực lượng Công an tổ chức được nhiều phong trào có ý nghĩa như: “Làm hết việc chứ không làm hết giờ”, “Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân”; trực tiếp xuống địa bàn, nhà dân, người cao tuổi, người neo đơn, người tàn tật để thực hiện cấp Căn cước công dân, hướng dẫn cài đặt tích hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 thông qua ứng dụng VNeiD…; làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền, đưa thông tin về cở sở và các hoạt động tình nghĩa vì cuộc sống cộng đồng.
 
“Đối với việc”: Trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, cán bộ, chiến sĩ Công an Tân Hộ Cơ luôn nêu cao ý thức tận tuỵ, hết lòng với công việc, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, gian khổ, hy sinh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 
Với tinh thần tận tụy với công việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã không quản ngại khó khăn gian khổ, làm việc xuyên ngày, xuyên đêm để hoàn thành chiến dịch thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân.
 
Ở những vị trí công tác khác nhau song mỗi cán bộ, chiến sĩ đều ý thức rõ vai trò trách nhiệm trong việc nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh và nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.
 
Với nhiều cách thiết thực, việc học tập, làm theo Bác về phong cách nêu gương đã trở thành động lực thôi thúc mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Tân Hộ Cơ nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về lòng trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, ý thức phục vụ nhân dân vô điều kiện, tinh thần khắc phục khó khăn, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
 
Những thành tích, chiến công của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Tân Hộ Cơ như những bông hoa góp thêm cho vườn hoa thành tích của Công an huyện nhà ngày càng tỏa hương, khoe sắc, làm đẹp cho đời, cho cuộc sống bình yên và hạnh phúc hôm nay.
 
Trong thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn nhiều diễn biến phức tạp và khó lường, đặt ra những yêu cầu mới, nặng nề hơn đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Tân Hộ Cơ nói riêng trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng, đòi hỏi phải có tầm nhìn mới, tư duy mới, quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, nhất là phải có tâm thế vững vàng để hành động và phát triển.
 
Lực lượng Công an Tân Hộ Cơ cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được trong những năm qua, quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa việc học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tập trung làm tốt ba vấn đề cốt yếu theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đó là: “học tập”; “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu, đi đầu”.
 
Hơn 75 năm đã trôi qua, những lời Bác Hồ dạy Công an nhân dân vẫn luôn hàm chứa những giá trị tư tưởng, đạo đức nhân văn cao quý, thể hiện nhất quán giữa lời nói và việc làm, giữa giáo dục đạo đức và tự mình nêu gương đạo đức, mãi mãi là di sản tinh thần vô giá để xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời là kim chỉ nam cho mọi hành động để tập thể, cá nhân hướng tới học tập, thực hiện và ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.
 
NGUỒN: Báo Nhân Dân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.