Sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt 1 năm 2024

Ngày 24/3/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dành cho cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên” đợt 1 năm 2024 với chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung” tại Giảng đường lớn C603, thu hút 250 cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên tham gia.

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần tuyên truyền, phổ biến, giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ hơn về trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ đoàn, đoàn viên, sinh viên trong việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Đoàn – Hội Sinh viên Trường đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng tuổi trẻ CTUT có lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn minh, lòng yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc; có hoài bão, khát vọng cống hiến, vươn lên; phát triển toàn diện, hài hòa trí tuệ, thể chất, tinh thần.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.