Đoàn viên, thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tích cực hưởng ứng các hoạt động trên không gian mạng

Trong năm học 2023-2024, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức nhiều hoạt động lan tỏa trên không gian mạng, thu hút sự hưởng ứng tích cực của hơn 2000 lượt đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động này bao gồm:

  • Thay đổi giao diện avatar (ảnh đại diện): Đoàn viên, thanh niên đã đồng loạt thay đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội để thể hiện sự ủng hộ đối với các sự kiện quan trọng như Đại hội Hội Sinh viên thành phố, Đại hội Hội Sinh viên toàn quốc, kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương,…
  • Lan tỏa các hoạt động tuyên dương: Các hoạt động tuyên dương danh hiệu Sinh viên tình nguyện CTUT, danh hiệu đoàn viên tiêu biểu, danh hiệu Sinh viên 5 tốt đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
  • Chia sẻ thông tin, bài viết tích cực: Đoàn viên, thanh niên tích cực chia sẻ những thông tin, bài viết về các hoạt động của Đoàn trường, các phong trào thanh niên, cũng như những câu chuyện đẹp, tấm gương người tốt việc tốt.

Các hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các bạn đoàn viên, thanh niên mà còn giúp lan tỏa những thông điệp tích cực, tạo nên một môi trường mạng lành mạnh và văn minh.

Ban Thường vụ Đoàn trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động trên không gian mạng, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích và ý nghĩa để thu hút sự tham gia của đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, Đoàn trường cũng sẽ chú trọng đến việc định hướng, giáo dục đoàn viên, thanh niên sử dụng mạng xã hội một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm.

Có thể là hình ảnh về ‎2 người và ‎văn bản cho biết '‎CTU CTUT 대대시요 넘부엔. SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN CTT اقت اخارد CAO HOÀI THƯƠNG C cƠ ĐIỆN TỬ KHÓA 2021‎'‎‎

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'CTU ល cTuT 더보네으 SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN CuT NAIHOCK ẠI Hoc ρи OAN HO CO Đ ĐOÀN THA ỘI ĐẠI IIÊN CỘNG NGHE NGH NGUYỄN VĂN PHƯỚC CÔNG NGHÊ THÔNG TIN KHÓA 2023'

Có thể là hình ảnh về ‎1 người và ‎văn bản cho biết '‎CTUT اب 넘부멘트 SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN CT LÊ VĂN CƯỜNG CKT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA KHÓA 2023‎'‎‎

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.