CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU CHIA SẺ KINH NGHIỆM PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH SINH VIÊN 5 TỐT CÁC CẤP, NĂM HỌC 2023 – 2024

HSV Trường đã xây dựng và ban hành kế hoạch Tổ chức Chương trình giao lưu chia sẻ kinh nghiệm phấn đấu trở thành sinh viên 5 tốt các cấp năm học 2023 – 2024. Hoạt động diễn ra vào ngày 30/3/2024 và thu hút được hơn 80 hội viên, sinh viên tham gia. Đến với chương trình các bạn sinh viên có cơ hội lắng nghe những chia sẻ và kinh nghiệm của các bạn đã đạt danh hiệu cấp Thành phố và cấp Trung Ương từ đó có định hướng tốt cho việc xét đạt Sinh viên 5 tốt các cấp trong những năm học sau.

Một số hình ảnh trong buổi giao lưu:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.