HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO “SINH VIÊN 5 TỐT” SAU TUYÊN DƯƠNG TRONG NĂM HỌC 2023-2024

  1. ĐỀ TÀI “HỆ THỐNG ĐĂNG TIN QUẢNG BÁ NHÀ TRỌ”

Xây dựng và triển khai thành công một hệ thống đăng tin quảng bá các sản phẩm và dịch vụ nhà trọ, khách sạn trực tuyến, tạo ra một nền tảng mạng giúp kết nối người cần thuê nhà trọ và người cung cấp nhà trọ một cách thuận tiện, hiệu quả, và an toàn.

Nhóm sinh viên: Vũ Tuấn Anh (Sinh viên 5 tốt cấp trung ương năm 2023), Nguyễn Hoàng Thiên Bảo và Vi Thanh Ngà được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường hỗ trợ về chuyên môn và kinh phí thực hiện đề tài với sự theo đõi và hỗ trợ của Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Nhựt Quỳnh, UV.BTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Công nghệ thông tin.

  1. ĐỀ TÀI “ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHIẾT XUẤT TỪ TẢO LỤC (Ochrophyta)

Chiết xuất ethanol từ tảo nâu được thu thập tại Hòn Sơn, tỉnh Kiên Giang bước đầu được khảo sát thành phần hóa học. Với sự hiện diện của một số nhóm chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học có trong tảo lục như alkaloid, flavonoid, phenolic, sapoin, tanin. Đồng thời, tổng hàm lượng polyphenol, flavonoid, polysaccharide và hàm lượng agar cũng được khảo sát. Kết quả khảo sát cho thấy, chiết xuất tảo nâu có sự hiện diện của flavonoid, phenolic, sapoin và có 1 loài tảo Valoniopsis pachynema có sự xuất hiện của alkaloid, không chứa nhóm hợp chất tanin. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn ghi nhận hàm lượng polyphenol, flavonoid và polysaccharide tổng số ở mức cao nhất lần lượt là 105,5; 435,10 và 607,50 ± 35,50 mg/g chiết xuất.

Nhóm sinh viên: Mạc Gia Linh (Sinh viên 5 tốt cấp thành phố năm 2023), Nguyễn Minh Thiện, Lê Diễm Hằng, Nguyễn Ngọc Diễm và Lê Ngọc Xuyến được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường hỗ trợ về chuyên môn và kinh phí thực hiện đề tài với sự theo đõi và hỗ trợ của Cán bộ hướng dẫn: ThS. Nguyễn Phúc Huy, Chủ tịch Hội Sinh viên trường, UV. BTV Đoàn trường, Bí thư Đoàn khoa Công nghệ Sinh hóa – Thực phẩm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.