Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với biển đảo Tổ quốc”

Ngày 25/4/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tiếp tục tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề thứ hai về chủ đề “Vai trò, trách nhiệm của thanh niên đối với biển đảo Tổ quốc” tại giảng đường lớn C603.

Buổi sinh hoạt đã thu hút hơn 150 đoàn viên, sinh viên tham gia. Các bạn đoàn viên, sinh viên đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ những kiến thức, hiểu biết về biển đảo quê hương, cũng như những hành động thiết thực mà tuổi trẻ có thể làm để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thông qua hoạt động này, Đoàn trường mong muốn khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.