Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đây mạnh triển khai mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, tổ chức Hội năm học 2022 – 2023 qua việc thu hút thanh niên tham gia vào các câu lạc bộ, đội, nhóm trực thuộc đoàn hội

Ngày 23/4/2023, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ đã triển khai mô hình đoàn kết tập hợp thanh niên tham... Xem thêm

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về tổ chức chuyên đề “Phòng, chống ma túy trong môi trường học đường năm học 2022 – 2023” cho đoàn viên, thanh niên của Trường tại Hội trường A

Ngày 21/04/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và Đoàn Thanh niên Phòng PC04,... Xem thêm

Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ về việc tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ ĐVTN sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử năm học 2022 – 2023

Đoàn Trường tổ chức Hội nghị Tuyên truyền hướng dẫn, hỗ trợ ĐVTN sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán điện tử,... Xem thêm